Raporti i Europol: Efektet afatgjata të pandemisë mund të sjellin lulëzimin e krimit

Europol ka botuar ditën e sotme vlerësimin e kërcënimit të Krimeve të Rënda dhe të Organizuar.

SOCTA, botuar nga Europol çdo katër vjet, paraqet një analizë të detajuar të kërcënimit të krimit të rëndë dhe të organizuar me të cilin përballet BE. SOCTA është një vlerësim largpamës që identifikon ndryshimet në peizazhin e krimit të rëndë dhe të organizuar.

SOCTA 2021 detajon operacionet e rrjeteve kriminale në BE dhe mënyrën se si aktivitetet e tyre kriminale dhe praktikat e biznesit kërcënojnë të minojnë shoqëritë, ekonominë dhe institucionet tona dhe ngadalë të prishin sundimin e ligjit. Raporti siguron njohuri të pashembullta në botën e krimit të Evropës bazuar në analizën e mijëra rasteve dhe informacioneve të dhëna Europol.

SOCTA zbulon një zgjerim shqetësues dhe evolucion të krimit të rëndë dhe të organizuar në BE. Dokumenti paralajmëron për implikimet e mundshme afatgjata të pandemisë COVID-19 dhe se si këto mund të krijojnë kushte ideale që krimi të lulëzojë në të ardhmen. Raporti thekson qartë krimin e rëndë dhe të organizuar si sfidën kryesore të sigurisë së brendshme me të cilën përballet aktualisht BE dhe Shtetet Anëtare të saj.

Nisur në selinë e Policisë Portugeze (Policia Judicária) në Lisbonë gjatë Presidencës Portugeze të Këshillit të Bashkimit Evropian, SOCTA 2021 është studimi më gjithëpërfshirës dhe i thelluar i krimit të rëndë dhe të organizuar në BE i ndërmarrë ndonjëherë.

Qytetarët e BE-së gëzojnë disa nga nivelet më të larta të prosperitetit dhe sigurisë në botë. Sidoqoftë, BE-ja ende përballet me sfida serioze për sigurinë e saj të brendshme, duke kërcënuar të zhbëjë disa nga arritjet tona të përbashkëta dhe të minojë vlerat dhe ambiciet e përbashkëta Evropiane. Ndërsa BE po përballet me pandeminë COVID-19, një nga krizat më të rëndësishme që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, kriminelët kërkojnë të shfrytëzojnë këtë situatë të jashtëzakonshme duke synuar qytetarët, bizneset dhe institucionet publike njësoj.

Analiza e paraqitur në SOCTA 2021 nxjerr në pah karakteristikat kryesore të krimit të rëndë dhe të organizuar siç janë përdorimi i gjerë i korrupsionit, depërtimi dhe shfrytëzimi i strukturave ligjore të biznesit për të gjitha llojet e veprimtarisë kriminale, dhe ekzistenca e një sistemi paralel financiar nëntokësor që lejon kriminelët për të lëvizur dhe investuar fitimet e tyre miliarda euro.

Krimi i rëndë dhe i organizuar përfshin një gamë të larmishme të fenomeneve kriminale duke filluar nga tregtia e drogës ilegale deri te krime të tilla si kontrabandimi i migrantëve dhe trafikimi i qenieve njerëzore, krimi ekonomik dhe financiar dhe shumë më tepër.

Gjetjet kryesore të SOCTA 2021:

-Krimi i rëndë dhe i organizuar nuk ka paraqitur kurrë një kërcënim të lartë për BE-në dhe qytetarët e saj si sot.

-Pandemia COVID-19 dhe pasojat e mundshme ekonomike dhe shoqërore që pritet të pasojnë kërcënojnë të krijojnë kushte ideale për përhapjen dhe përhapjen e krimit të organizuar në BE dhe më gjerë. Edhe një herë e konfirmuar nga pandemia, një karakteristikë kryesore e rrjeteve kriminale është aftësia e tyre për t’u përshtatur dhe për të përfituar nga ndryshimet në mjedisin në të cilin veprojnë. Pengesat bëhen mundësi kriminale.

-Ashtu si një mjedis biznesi, thelbi i një rrjeti kriminal përbëhet nga shtresa menaxheriale dhe operatorë në terren. Kjo bërthamë është e rrethuar nga një sërë aktorësh të lidhur me infrastrukturën e krimit që ofron shërbime mbështetëse.

-Me gati 40 përqind të rrjeteve kriminale aktive në trafikimin e drogës, prodhimi dhe trafikimi i drogës mbetet biznesi më i madh kriminal në BE.

-Trafikimi dhe shfrytëzimi i qenieve njerëzore, kontrabanda e migrantëve, mashtrimet në internet dhe offline dhe krimi i pronës paraqesin kërcënime të konsiderueshme për qytetarët e BE-së.

-Kriminelët përdorin korrupsionin. Pothuajse 60% e rrjeteve kriminale raportuan të përfshira në korrupsion.

LEXO EDHE  Viktima e parë nga zjarret, zbardhen detaje se si humbi jetën Andrea Haxhiaj

-Kriminelët bëjnë dhe pastrojnë miliarda euro në vit. Shkalla dhe kompleksiteti i aktiviteteve të pastrimit të parave në BE janë nënvlerësuar më parë. Pastruesit profesionistë të parave kanë krijuar një sistem financiar paralel nëntokësor dhe përdorin çdo mjet për të infiltruar dhe minuar ekonomitë dhe shoqëritë e Evropës.

-Strukturat ligjore të biznesit përdoren për të lehtësuar pothuajse të gjitha llojet e veprimtarive kriminale me një ndikim në BE. Më shumë se 80% e rrjeteve kriminale aktive në BE përdorin struktura ligjore të biznesit për aktivitetet e tyre kriminale.

-Përdorimi i dhunës nga kriminelët e përfshirë në krim të rëndë dhe të organizuar në BE duket se është rritur për sa i përket frekuencës së përdorimit dhe ashpërsisë së tij. Kërcënimi nga incidentet e dhunshme është shtuar nga përdorimi i shpeshtë i armëve të zjarrit ose eksplozivëve në hapësirat publike.

-Kriminelët janë vendas dixhitalë. Pothuajse të gjitha aktivitetet kriminale tani përmbajnë disa komponentë në internet dhe shumë krime kanë migruar plotësisht në internet. Kriminelët shfrytëzojnë komunikimet e koduara për t’u lidhur mes tyre, përdorin media sociale dhe shërbime të mesazheve të menjëhershme për të arritur një audiencë më të madhe

Ministri i Drejtësisë i Portugalisë, Francisca Van Dunem: “Forcimi i Zonës së Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë kërkon që të gjithë të ndërtojmë një Evropë ku qytetarët të ndihen të sigurt, të lirë dhe të mbrojtur, një Evropë që promovon drejtësi për të gjithë, duke siguruar respekt për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e viktimave të krimit. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit janë thelbësore për të luftuar krimin serioz dhe të organizuar dhe terrorizmin dhe për të trajtuar kërcënimin me të cilin përballet BE. Prandaj, në një kohë tranzicioni në ciklin e ri EMPACT 2022-2025, SOCTA 2021 është me rëndësi të veçantë në identifikimin e përparësive për përgjigjen operacionale ndaj këtyre fenomeneve “.

Drejtori Ekzekutiv i Europol Catherine De Bolle: “Me fillimin e SOCTA 2021, Europol ka shfrytëzuar pozicionin e tij si qendra nervore e arkitekturës së brendshme të sigurisë së BE me platformat, bazat e të dhënave dhe shërbimet që lidhin autoritetet e zbatimit të ligjit në të gjithë BE dhe më gjerë. fotografia dhe vlerësimi i inteligjencës i paraqitur në SOCTA 2021 është një kujtesë e zymtë e kundërshtarit dinamik dhe të adaptueshëm me të cilin përballemi në krimin e rëndë dhe të organizuar në BE. ”

Ylva Johansson, Komisioner Evropian për Punët e Brendshme: “Raporti 2021 SOCTA tregon qartë se krimi i organizuar është një kërcënim me të vërtetë transnacional për shoqëritë tona. 70% e grupeve kriminale janë aktive në më shumë se tre shtete anëtare. Kompleksiteti i modeleve moderne të biznesit kriminal u ekspozua në vitin 2020 kur autoritetet franceze dhe holandeze të mbështetura nga Europol dhe Eurojust shpërbënë EncroChat; një rrjet telefonik i koduar i përdorur nga rrjetet kriminale. Grupet e krimit të organizuar janë profesionistë dhe shumë të adaptueshëm siç tregohet gjatë pandemisë COVID-19. Ne duhet të mbështesim zbatimin e ligjit për të vazhduar, jashtë linje dhe në internet, për të ndjekur gjurmët dixhitale të kriminelëve. ”

Ministri i Punëve të Brendshme, Eduardo Cabrita: “Vlerësimi i Kërcënimit të Rëndë dhe të Krimit të Organizuar të BE-së (SOCTA 2021), prodhuar nga Europol, përbën një instrument të rëndësishëm për afirmimin e partneritetit evropian të policisë. Ai lejon që veprimi i policisë të shkojë nga ndjekja e fakteve kriminale dhe minimizimi i ndikimit të tyre, në parashikimin e trendeve në peizazhin kriminal. Duke vendosur shërbimin e inteligjencës në shërbim të sigurisë, ne mundësojmë që policia të jetë më pro-aktive dhe efikase në trajtimin e krimit. ”