Pandemia, një mundësi për barazi gjinore

Në ditët ku ne po jetojmë, pabarazia e njerëzve me ngjyrë, indigjenë, dhe LGBTQ kanë mbushur titujt kryesorë, është e lehtë të harrosh se ekziston një grup tjetër i njerëzve – ai që përfaqëson gjysmën e popullsisë – i cili ende nuk ka arritur plotësisht përfitimet e shoqërisë për të cilën aspirojmë.

Sot është Dita Ndërkombëtare e Gruas. Tema për vitin 2021 është Lidershipi i Grave: Arritja e barazisë gjinore në një botë ku ekziston COVID-19.

Ndërsa sot festohen 110 vitet e progresit që është bërë që prej përurimit të Ditës Ndërkombëtare të Gruas në 1911, pandemia e vazhdueshme ka nënvizuar faktin se gratë ende po përballen me pabarazi në jetën e tyre të përditshme.

Gjithashtu gratë BIPOC( grupet indigjenë dhe njerëzit me ngjyrë), LGBTQ dhe gratë me aftësi të kufizuara kanë tendencë të vuajnë nga pabarazia gjinore më shumë sesa homologët e tyre meshkuj edhe brenda demografive të tyre.

Sfida më e madhe me të cilën po përballet bota sot është rikuperimi nga pandemia. Organizatorët e IWD( Ditës Ndërkombëtare të Gruas) 2021 duan që të dëgjohen zërat e grave të cilat luajnë një rol themelor në planifikimin e rimëkëmbjes.

Çdo luftë e shekullit të kaluar, nga votimi i fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20 deri te lëvizjet e të drejtave homoseksuale të viteve 1960 dhe ’70 në fushatën më të fundit dhe protestat e njerëzve me ngjyrë nuk kanë të bëjnë vetëm me të drejtat e grave ose të drejtat e homoseksualëve, por kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut.

Nëse thjesht do të pranonim këtë koncept themelor se të gjithë njerëzit janë njësoj, mbase nuk do të ishte aq e vështirë të arrinim qëllimin që të gjithë njerëzit të trajtohen në mënyrë të barabartë.

Do të ishim të paqartë nëse nuk do të pranonim progresin. Një shekull më parë gratë nuk mund të votonin. Tani ata përfaqësojnë postet më të larta në qeveri. Një shekull më parë edhe nëse ata do të lejoheshin të punonin, perspektivat e tyre të karrierës ishin shumë të kufizuara.

Por progresi nuk është gjithmonë aq linear sa duhet. COVID-19 e ka treguar diçka të tillë.

Me rimëkëmbjen nga Covid, njerëzimi ka një mundësi për të ecur përpara dhe jo të tërhiqet.