Shteti Shqiptar…

Nga Profesor Isuf Luzaj

“Prandaj edhe kur së jashtmi ngjan që një aparat shteti i zotëruar nga Policia sekrete, paraqit një shoqëri të qetë, ajo qetësi është aparenca e jashtme e një kënete ku brenda sajë një krokodil më i math organizon të tjerë krokodilë më të vegjël, të gjerbën gjakun e popullit ashtu si shushunjëe e llomisë, gjerbën gjakun e krimbavet e madhësishë të tjerë fatzes.

Heshtja paqe, qetësi e jashtme në rrugë mbulon një pjesë të popullatës në burgje e biruca: një pjesë të zhdukur krejtësisht dhe një pjesë që i mungon buka e thatë.

Mirësia e përbashkët është diçka që etikisht është e mirë, duke përmbledhur n’atë, si një element kryesor, zhvillimin më të madh e më të thellë të inteligjencës dhe të vleravet morale të shpirtit.

Shoqëri e organizuar është vetëm ajo në të cilën janë të siguruara garantitë e punës e të kapitalit, virtytet morale të UNËS origjinale të gjithsekujt që përbëjnë realizimi, e pamëvarësisë, lirisë, barazisë vëllazërore.

Në ç’do shoqëri që mungojnë këto garanci, populli qëndron në vend pa udhëtuar drejt qytetërimit dhe vlerat morale vdesën. Është aqë e vërtetë sa drita që vjen nga djelli, që, në shoqëri të shtypura, nuk kanë lulëzuar vlera morale: POEZIA – MUZIKA – PIKTURA – SKLUPTURA e të tjera