LSI kallëzim penal ndaj drejtoreshës së Tatimeve: Biznesi i saj veprime antiligjore në disa institucione

LSI paralajmëroi sot një kallëzim penal ndaj Drejtoreshës së Përgjithshme të Tatimeve, e cila përmes biznesit të saj, Urban Distribution, kryente veprime antiligjore në disa institucione shtetërore.

Në një deklaratë për mediat, nënkryetarja e LSI-së Tiranë, Brisida Shehaj u shpreh se edhe pse kompania e saj rezultonte nën sekuestro nga tatimet, ajo u lejua të tjetërsonte aksionet dhe sot që flasim, tha ajo, kompania në fjalë vazhdon të jetë në listën e debitorëve.

“Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve bënte nul dhe shkresat e dala nga institucioni që ajo vetë drejton.Dhe pse kompania rezultonte nën sekuestro nga tatimet ajo u lejua të tjetërsonte aksionet.

Dhe sot që flasim kompania vazhdon të jetë në listën e debitorëve. Sipas parashikimit të nenit 89 pika 2 të Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar saktësohet se:

Nëse tatimpaguesi nuk përdor të drejtën e ankimit dhe nuk paguan detyrimin tatimor, administrata tatimore duhet ta mbledhë tatimin, duke përdorur njërën ose disa prej mënyrave, të parashikuara në këtë kre.

Nenit 91 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar ku saktësohen se:

Nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e tatimpaguesit.
Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale”, tha Shehaj.

LEXO EDHE  Analiza e “DW”: Si ta bësh Serbinë ta njohë Kosovën?

Ajo ngriti disa pyetje duke u shprehur se përse QKB-ja në momentin që një shoqëri ka detyrime fiskale dhe një urdhër përmbarimi për vënien e sekuestros, ka lejuar shitjen e kuotave të kapitalit të shoqërisë?

“A ka bërë shkresën përkatëse Drejtoria e Tatimeve dhe a është pasqyruar ajo në aktet e shoqërisë në QKB?

Këto shkelje ligjore tregojnë qartë përfshirjen e institucioneve shtetërore të cilët me veprime apo mos veprimet ka konsumuar element të veprave penale ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, të shpërdorimit të detyrës, dhe përfitimit të paligjshëm të interesave, parashikuar respektivisht nga nenet 245/1, 248 dhe 257 të Kodit Penal.

Për këtë aferë LSI pa vonesë do të depozitojë pranë SPAK kallëzim penal”, u shpreh nënkryetarja e LSI-së Tiranë, Brisida Shehaj.