Miratohen ndryshimet Kushtetuese/ Hapje listash dhe sistem proporcional rajonal

Komisioni i Ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit votuan sot nen për nen ndryshimet Kushtetuese.

Ndryshimet konsistojnë në pikën nr.3 të nenit 64 të Kushtetutës, e cila përcakton hapjen e listave zgjedhore për kandidatët.

Në Kushtetutën e ndryshuar ruhet gjithashtu edhe sistemi proporcional rajonal. Në ndryshimet Kushtetuese nuk përcaktohet pragu elektoral, që duket se do të përcaktohet në Kodin Zgjedhor.

Ndryshimet Kushtetuese

Neni 64 ndryshohet si vijon:

“1. Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur sipas një sistemi zgjedhjesh proporcional me konkurim rajonal dhe prag kombëtar.

2. Në shpërndarjen e mandateve marrin pjesë subjektet zgjedhore që arrijnë pragun kombëtar.

3. Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e listave shumemërore. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor, për caktimin e zonave zgjedhore, pragun kombëtar, numrin e mandateve për secilën zonë, shpërndarjen e mandateve dhe masën e shtrirjes së votimit parapëlqyes përcaktohen në ligjin për zgjedhjet. Ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes t’i nënshtrohen jo më pak se dy të tretat e listës shumemërore dhe të sigurojë përfaqësim gjinor.”
Neni i riformuluar:

LEXO EDHE  Të shtëna me armë në parkingun e një hoteli, ja ç´thotë policia

Neni 2
Pika 1 e nenit 68 ndryshohet si vijon:

“1.Kandidatët për deputetë paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike ose nga zgjedhësit. Një kandidat mund të paraqitet vetëm për një nga subjektet propozuese, sipas kësaj pike. Rregullat për regjistrimin e kandidatëve për deputetë përcaktohen në ligjin për zgjedhjet”.