KPA konfirmon përjashtimin nga sistemi i drjetësisë për gjyqtarin e Apelit të Tiranës, Fatos Qato

Komisioni i Posaçëm i Apelimit ka konfirmuar përjashtimin nga sistemi i drejtësisë, për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit në Tiranë, Fatos Qato duke lënë në fuqi vendimin e marrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

Gjyqtar i Apelit të Tiranës nuk justifikoi dot pasurinë, një apartament në Tiranë me sipërfaqe 144 m2, blerë në vitin 1997 për 28 mijë dollarë si dhe një tokë në Pogradec.

Kështu, Qato mbetet përfundimisht jashtë drejtësisë pasi nuk arriti të kalojë filtrat e vettingut.

Njoftimi i plotë:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.7/2019, datë 11.02.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatos Qato kundër vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fatos Qato.

Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.11.2019.

LEXO EDHE  Eurostat jep të dhënat për rajonin: Shqiptarët janë më të varfër dhe po lindin më pak