KLP emëron drejtuesin e prokurorisë së Matit/Emri

Me tetë vota pro, KLP ka emëruar Abaz Muçën si drejtues të Prokurorisë së Matit. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të KLP-së. Muça zëvendëson në këtë detyrë Hysni Vatën, i cili nuk kaloi Vettingun në KPK.

KPK konstatoi probleme në pasurinë e Vatës.

Hetimi administrativ ka përfshirë një apartament me sipërfaqe 70.9 m2 në qytetin e Burrelit të përfituar nëpërmjet një kontrate shkëmbimi të vitit 2013. Sipas KPK-së prokurori Vata kishte pasur banesë po në këtë qytet të përfituar në vitin 1995 nga Enti i Banesave.

Sipas relatorit Hamitaj, për apartamentin e parë që ka shërbyer për shkëmbimin me banesën aktuale, Vata i ka paguar Entit të Banesave vlerën 56 mijë lekë. Komisioni ka verifikuar të ardhurat e prokurorit Vata dhe personave të tjerë të lidhur në atë periudhë, që kanë rezultuar në vlerën rreth 461 mijë lekë, ndërsa shpenzimet janë përllogaritur në vlerën 322 mijë lekë.

Komisioni konkludoi se prokurori Vata ka pasur burime të ligjshme për krijimin e kësaj pasurie. Hamitaj tha se Vata nuk e ka kryer deklarimin e shkëmbimit në 2013-ën, pasi kjo kontratë është kryer në muajin tetor të atij viti.

Komisioni ka identifikuar një tjetër apartament me sipërfaqe 91.34 m2 në Tiranë, për të cilin prokurori Vata ka nënshkruar kontratë porositësi në vitin 2007 për vlerën 40,500 euro, por ende nuk zotëron certifikatën e pronësisë për këtë pasuri. Relatori Hamitaj tha se nga verifikimet ka rezultuar që deri tani shoqërisë ndërtuese i janë likuiduar 33,250 euro.

LEXO EDHE  Basha gjen formulën: Ja si do të vijnë ditët më të mira (FOTO)

Ai shtoi, se prokurori Vata ka deklaruar si burim krijimi të kësaj pasurie kursimet e tij, të bashkëshortes dhe të vëllait. Kjo, pasi për pagesën është përdorur një depozitë bankare në vlerën 4.1 milionë lekë që figuron në emër të bashkëshortes dhe vëllait të prokurorit Hysni Vata.

Hamitaj sqaroi se Vata e ka pasqyruar këtë depozitë dyemërore edhe në deklaratën para fillimit të detyrës në vitin 2006, ku ka sqaruar se nga 4.1 milionë lekë, 500 mijë lekë ishin të familjes së tij, ndërsa pjesa tjetër e vëllait. Sipas Komisionit, prokurori Vata ka shpjeguar se vëllai e ka përfituar shumën e depozituar nga puna në Greqi, por nuk ka arritur të vërtetojë me dokumente zyrtare ligjshmërinë e tyre.

Nga verifikimet e KPK është konstatuar se Vata ka marrë një kredi në vlerën 3 milion lekë në vitin 2009, nga e cila është tërhequr shuma 2.7 milionë lekë. Hamitaj pohoi se Vata ka shpjeguar para Komisionit se kjo kredi ka shërbyer për shlyerjen e detyrimit financiar ndaj vëllait, pasi ishin tërhequr kursimet e tij nga depozita dyemërore kur ishte kryer një pagesë për apartamentin në Tiranë.

Komisioni ka konstatuar se ky veprim nuk është shpjeguar nga subjekti në vitin 2009. Gjithashtu, ka rezultuar se nuk ka dokumente për detyrimin e mbartur 3.6 milionë lekë ndaj vëllait në vitet 2006, 2007.

“Subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për krijimin e kësaj pasurie”, pohoi relatori Lulzim Hamitaj.