Vetingu për gjyqtarin Gentjan Medja/ Tërhiqet Komisioneri Publik, kërkon konfirmimin në detyrë

Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi të vendimit të KPK përsa i përket Gentjan Medjas, gjyqtarit të Gjykatës Administrative Tiranë.

Sipas një vlerësimi tërësor, bazuar në të gjitha provat e reja të administruara gjatë shqyrtimit dhe hetimit gjyqësor të çështjes, Komisioneri Publik arriti në konkluzionin se subjekti i rivlerësimit rezulton të paraqesë një nivel kualifikues, sa i përket kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale.

Komisioneri Publik Florian Ballhysa kërkoi fillimisht të kërkohej rivlerësimi profesional i gjyqtarit për shkak të vonesave të zbardhjeve të vendimeve. Komisioneri propozoi një metodologji se si mund të matej kjo, që ishte e ndryshme nga ajo që ka aplikuar ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe që aplikon aktualisht shkolla e Magjistraturës.

LEXO EDHE  Tërmeti në Turqi/ Rama: E trishtueshme, Zoti iu dhëntë forcë...

Ne seancën e kaluar, KPA nuk e pranoi propozimin e Komisionerit Publik për metodologjinë e vlerësimit profesional, duke rrëzuar argumentin bazë të tij. Komisioneri Publik tanimë është tërhequr nga pretendimi dhe kërkon lënien në fuqi të vendimit të KPK-së, që konfirmoi në detyrë gjyqtarin Gentjan Medja.

Vendimi i KPA për Medjan jepet në datën 13 shtator, ora 09:00.