Vetting, konfirmohet në detyrë kryetari i Administratives së Korçës

Sokol Ibi, kryetar i Gjykatës Administrative në Korçë, është konfirmuar në detyrë nga KPK.

Ibi u përball me procesin e vetting të hënën në seancë dëgjimore. Trupa gjykuese përbëhej nga Olsi Komici kyesues, Xhensila Pine relatore dhe Suela Zhegu anëtare, ndërsa në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte e pranishme Mia Roessingh.

Relatorja e çështjes, Xhensila Pine tha se hetimi administrativ për gjyqtarin Ibi ishte kryer në të tri kriteret e rivlerësimit, atë të pasurisë, pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit. Sipas ILDKPKI, kreu i Gjykatës Administrative të Korçës ka kryer deklarim të saktë dhe ka burime të ligjshme për pasurinë e tij.

Gjatë relatimit, Pine evidentoi pasaktësi në deklarimin e një shtëpie banimi me sipërfaqe 127 m2 të ndërtuar në një truall me sipërfaqe 324 m2 në fshatin Çërravë të Pogradecit, që gjyqtari Ibi e ka blerë nga prindërit në vitin 2002. Sipas Pines, në deklaratën para fillimit të detyrës në vitin 2006 është pasqyruar vetëm shtëpia dhe trualli, ndërsa në deklaratat e mëvonshme është shënuar edhe pasuria tokë.

“Subjekti nuk ka deklaruar një godinë që përdoret si venddepozitim i druve, i ndërtuar nga babai i tij para viteve ’90,” tha relatorja.

Për shit-blerjen e banesës nga babai në vitin 2002, KPK konstaton se figurojnë dy kontrata të së njëjtës datë, të nënshkruara nga e njëjta notere, ku pasqyrohen të njëjtat pasuri, por me vlera të ndryshme, në njërën 100 mijë lekë dhe në tjetrën 145 mijë lekë. Ndërkohë, për një ngastër toke që e ka blerë po nga prindërit e tij, Komisioni ka gjetur se kontrata e shit-blerjes është kryer pa vullnetin e motrës, e cila rezultonte të ishte bashkëpronare.

LEXO EDHE  "Dembel"/ Rama kritikon gazetarin e njohur gjerman, ja arsyeja

Gjyqtari Sokol Ibi deklaroi se nuk kishte qenë në dijeni, as ai dhe as prindërit të kësaj mospërputhjeje. “Kur jemi vënë në dijeni kam pyetur noteren, e cila më ka thënë se ishte një lapsus i saj. Kopja me shifrën e ndryshme është firmosur pa u lexuar nga ana jonë. Nuk ka pasur qëllim apo arsye për shitjen e së njëjtës pasuri 45 mijë lekë më shumë,” tha Ibi para Komisionit.

Komisioni ka evidentuar pamundësi për krijimin e dy depozitave bankare me vlerë totale rreth 700 mijë lekë para nisjes së detyrës nga ana e gjyqtarit Sokol Ibi. Për këto depozita, gjyqtari Ibi ka deklaruar si burim të ardhurat e përfituara nga vetëpunësimi në bujqësi dhe bursa e tij si student. Sipas relatores Pine, ka rezultuar që të ketë një bilanc negativ në vlerën 280 mijë lekë lidhur me mundësinë e krijimit të këtyre depozitave.

Gjatë fjalës së tij, gjyqtari Ibi i kundërshtoi rezultatet e analizës financiare për periudhën 1999-2006, para se ai të niste detyrën si gjyqtar. Ai pohoi se të ardhurat nga bujqësia dhe blegtoria ishin përllogaritur vetëm për mundësimin e shpenzimeve të jetesës, ndërsa nuk ishin përfshirë për blerjen e shtëpisë dhe krijimin e depozitave.

Gjyqtari Ibi theksoi se për periudhën 1999-2002, të ardhurat e tij nga vetëpunësimi në bujqësi janë përllogaritur 280 mijë lekë, edhe pse ato ishin më të mëdha. Ai shtoi se në vitet 2004 e 2005 nuk kishte kryer asnjë arredim ashtu si është pasqyruar në analizën financiare. “Kam pasur të ardhura të ligjshme për krijimin e depozitave në vitin 2006, para se të nisja detyrën si gjyqtar”, theksoi ai.