Pasuria e prokurorit Hysni Vata/ Probleme me paratë jashtë sistemit bankar dhe…

Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat, Hysni Vata do të përballet të martën më 23 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Procesi i vetingut për subjektin po kryhet nga trupa gjyqësore e përbërë nga Firdes Shuli, Pamela Qirko dhe Lulzim Hamitaj.

Hysni Vata ka qenë oficer në Policinë e Shtetit, përpara se të emërohej prokuror. Ai e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2008 nga Tropoja, për t’u transferuar më pas në prokuroritë e Dibrës dhe të Kurbinit.

Në vitin 2017, Vata është emëruar drejtues i Prokurorisë së Matit, detyrë të cilën e kryen edhe aktualisht.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Hysni Vata nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e mbledhura nga BIRN tregojnë se në vitin e parë të deklarimit si subjekt pranë ILDKPKI, prokurori Vata deklaronte pasuri familjare me vlerë 6.1 milionë lekë, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria familjare e tij rezulton të jetë 16.6 milionë lekë; me një rritje mesatare vjetore prej 880 mijë lekësh.

Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e subjektit përbëhet nga pasuria e paluajtshme me vlerë 5.5 milionë lekë, kursime të akumuluara në cash prej 6.9 milionë lekësh si dhe likujditete bankare prej 4.2 milionë lekësh.

Të ardhurat familjare të subjektit gjatë periudhës së deklarimit kapin vlerën e 32.7 milionë lekëve. Rreth 52% e të ardhurave kanë si burim pagën e bashkëshortes dhe aktivitetin e saj si notere përgjatë viteve 2014-2017, ndërkohë që paga nga funksioni i subjektit ka siguruar 44% të të ardhurave totale. Ndërkohë, rreth 2% e totalit rezulton të burojë nga fitimi i shitjes së një automjeti.

LEXO EDHE  Këngëtari shqiptar hedh dyshime të forta: Çfarë po na fshehin dhe pse të vdekurit i deklarojnë me koronavirus?

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 12 deklaratat që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me diferenca negative.

Megjithatë, nga analiza cilësore e deklaratave të interesave private të subjektit u identifikuan disa “flamuj të kuq”.

Më konkretisht në vitin 2016, bashkëshortja e subjektit deklaron se ka shitur një automjet në vlerën e 5 mijë eurove, por pronësia mbi këtë automjet nuk rezulton të jetë deklaruar në vitet e mëparshme. Gjithashtu edhe vajza e subjektit deklaron në vitin 2017 pronësinë mbi një automjet me shënimin “i deklaruar në vitin 2015”- por që nuk rezulton i deklaruar dhe nuk dihet çmimi i blerjes.

Një tjetër “flamur i kuq” i identifikuar është vlera e lartë e gjendjes cash të deklaruar vit pas viti dhe të akumuluar në fund të vitit 2017 në vlerën e 6.9 milionë lekëve. Sipas ligjit për deklarimin e pasurisë, vlera e lejuar për t’u mbajtur jashtë sistemit bankar është 1.5 milionë lekë.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë për vitin 2006

Deklarata e pasurisë për vitin 2007

Deklarata e pasurisë për vitin 2008

Deklarata e pasurisë për vitin 2009

Deklarata e pasurisë për vitin 2010

Deklarata e pasurisë për vitin 2011

Deklarata e pasurisë për vitin 2012

Deklarata e pasurisë për vitin 2013

Deklarata e pasurisë për vitin 2014

Deklarata e pasurisë për vitin 2015

Deklarata e pasurisë për vitin 2016

Deklarata e pasurisë për vitin 2017 /BIRN/