Sindikata e parë “Call Center”: Nuk po na njihet statusi, si na kanë zvarritur gjykatat prej 6 muajsh

Disa punëtorë të sektorit call center, me datë 17 shkurt 2019, kanë themeluar, sindikatën e parë për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të këtij sektori. Këtë të hënë, Sindikata Solidariteti akuzon se “po bëhen gati 6 muaj dhe çështja e njohjes së statusit juridik të sindikatës po zvarritet në gjykatën e shkallës së parë”.

Në një njoftim publik, sindikata shpjegon edhe hapat e ndjekur ligjërisht.

Një apel e kanë dhe për gjyqtaren që aktualisht ka marrë në dorën çështjen e tyre.

“Sot i bëjmë thirrje publike gjyqtares Marinela Osmani që të respektojë ligjet vendore dhe ndërkombëtare dhe mos të krijoj precedent negativ për organizimet e ardhshme punëtore, aq të munguara e të domosdoshme që sapo kanë zënë fill në Shqipëri”.

Pjestarë të sindikatës kanë zhvilluar edhe një protestë për kauzën e tyre.

Deklarata e sindikatës

Disa punëtorë të sektorit call center, me datë 17 shkurt 2019, kanë themeluar, me mënyrë të pavarur dhe me vullnet të lirë, sindikatën e parë për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të këtij sektori.

Po bëhen gati 6 muaj dhe çështja e njohjes së statusit juridik të sindikatës po zvarritet në gjykatën e shkallës së parë. Më datë 21 shkurt 2019, kemi dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më datë 12 mars 2019, gjykata me Vendim Nr. 7, datë 12.03.2019 ka vendosur se “kërkesa e paraqitur duhet të kthehet me të meta”. Ky vendim i është njoftuar sindikatës vetëm në datën 03.04.2019, pra 22 ditë pas nxjerrjes së tij. Asnjë nga dokumentat e kërkuar nga gjykata si dokumenta për plotësimin e të metave nuk parashikohen nga Kodi i Punës, i cili në Nenin 178 parashikon se dokumenti që dorëzohet nga sindikata për shqyrtim në Gjykatë është Statuti i saj.

Sikur shkeljet e mësipërme të mos mjaftonin, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, vendosi të mos pranojë plotësimin e dokumentave të kërkuara në mënyrë të paligjshme, edhe pasi sindikata me vështirësi arriti të mblidhte disa prej tyre. Gjykata veproi kështu në shkelje flagrante edhe me Nenin 154/a të Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton se kur kërkesa ka të meta palës i jepet kohë për plotësimin e të metave. Në të kundërt me parashikimet e kodit, sindikatës ju refuzua kërkesa për plotësimin e dokumentave dhe ju kërkua të paraqisnin kërkesën nga fillimi gjë që shkakton edhe një vonesë të re prej të paktën 60 ditësh. Të gjendur përpara faktit të kryer e ri paraqitëm kërkesën në datën 11 Qershor 2019. Më shumë se një muaj ka kaluar edhe nga kërkesa e dytë e megjithatë nuk kemi asnjë njoftim ngë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë në lidhje me këtë kërkesë.

LEXO EDHE  COVID 19 rrëzoi të gjitha hipotezat/ Çfarë po ndodh me virusin?

Në mënyrë të pashpjegueshme, shorti për ri-shqyrtimin e kërkesës përzgjodhi sërisht gjyqtaren Marinela Osmani, e cila deri më tani jo vetëm ka shkaktuar dhe po shkakton zvarritjen e çështjes, por edhe ka shkelur haptazi kodin e punës dhe ligjin procedurial, duke penguar fitimin e personalitetit juridik të sindikatës.

Për të gjitha shkeljet e mësipërme do ti drejtohemi të gjitha instancave përkatëse, si institucioneve kombëtare që mbikëqyrin veprimtarinë gjyqësore ashtu edhe institucioneve ndërkombëtare që mbrojnë të drejtën e organizimit sindikal.

Çdo zvarritje e mëtejshme, do dëmtojë rëndë pozitën e punëtorëve të përfshirë në themelimin e sindikatës nga presionet e pronarëve, që jo rrallë herë në këtë sektor janë të ashpër dhe të papërgjegjshëm përsa i përket respektimit të të drejtave të punëtorëve.

Sot i bëjmë thirrje publike gjyqtares Marinela Osmani që të respektojë ligjet vendore dhe ndërkombëtare dhe mos të krijoj precedent negativ për organizimet e ardhshme punëtore, aq të munguara e të domosdoshme që sapo kanë zënë fill në Shqipëri.

Të drejtat e punëtorëve janë të drejta të njeriut!