Kaloi vetingun, Komisioneri kërkon shkarkimin e drejtuesit të Prokurorisë

Komisioneri Publik ankimoi në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që më 4 Mars, konfirmoi në detyrë prokurorin Dritan Peka, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

“Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vlerëson se, bazuar në provat dhe faktet e administruara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, subjekti i rivlerësimit, z. Dritan Peka nuk plotëson kushtet për konfirmimin në detyrë. Nëpërmjet këtij ankimi, Komisioneri Publik kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit të marrë në shqyrtim çështjen në seancë publike dhe, në përfundim të gjykimit, të ndryshojë vendimin nr. 112, datë 4.3.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan Peka“, njoftoi Komisioneri Publik. /bn/

KPK konfirmon në detyrë prokurorin Dritan Peka/ Ja vlerësimi për të trija kriteret…

LEXO EDHE  Bilanci i përditësuar i COVID/ 23 raste të reja, ku zgjerohet harta