Studimi/ Fëmijët e mëdhenj janë më të mbarë se të tjerët

Sipas një studimi, fëmijët që lindin pas fëmijës së parë kanë 40 përqind më shumë shanse për t’u futur në telashe.

Referuar këtij studimi,fëmijët e lindur të dytët kanë rreth 25-40% më shumë mundësi për të hyrë në telashe në shkollë, krahasuar kjo me të lindurin e parë. Ndër të tjera fëmija i parë ka rezultate më të larta në shkollë si dhe bëhet më i suksesshëm, kjo pasi prindëerit janë shumë të vëmendshëm dhe të përkushtuar ndaj tij. Kur vjen fëmija i dytë prindërit tashmë të lodhur nga fëmija i parë, nuk i kushtojnë aq shumë vëmendje.

Fëmija i parë ka si shembull për t’u ndjekur të rriturit, ndërsa vëllezërit e motrat më të vegjël kanë si shembull vëllain apo motrën e madhe, pra një fëmijë, dhe normalisht nuk  edukohen njëlloj.