Taksa e pasurisë, qeveria: Bashkitë të zgjedhin vetë agjentin mbledhës

Të 61 bashkitë e vendit do të duhet patjetër të mbledhin taksën e pronës, duke përcaktuar më parë edhe agjentin që do ta mbledhë këtë taksë tek qytetarët. Kështu ka deklaruar këto ditë ministri i Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj, i cili ka vendosur 1 janarin si afatin përfundimtar për nisjen e vjeljes së kësaj takse.

Teksa ka folur në Këshillin Konsultativ  për buxhetin 2019 të pushtetit vendor, Ahmetaj ka përsëritur faktin se pushteti vendor duhet të shtojë vëmendjen për taksën e pronës, sipas sipërfaqes së disponueshme.

Ai theksoi, se janë 600 mijë prona të detajuara në Shqipëri, por qëllimi është që të identifikohen edhe 600 mijë të tjera, me qëllim regjistrimin dhe taksimin e drejtë mbi bazën e sipërfaqes.

“Nëse sot janë 600 mijë prona të detajuar, do të duhet të paktën edhe 600 mijë të tjera të detajohen. Në mënyrë që ju mos t’i taksoni kuturu, por të shkojnë tek qeliza dhe tek metri katror. Kjo do na ndihmojë për të regjistruar pronat dhe banesat”, tha Ahmetaj.

Sa i përket formës sesi bashkitë do ta mbledhin këtë taksë, Ahmetaj theksoi se është pushteti lokal ai që përzgjedh agjentin. Deri tani, mendohej se si agjent do të ishte OSHEE, ose ujësjellësit, por qeveria mendon që bashkitë janë të lira ta zgjedhin vetë.

Sipas ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për 9-mujorin e vitit 2018, njësitë e vetëqeverisjes vendore në nivel kombëtar kanë mbledhur të ardhura (tatimore dhe jo-tatimore) në masën 15.6 miliard lekë. Krahasuar me njëjtën periudhë të një viti më parë, janë 227 milionë lekë osë 1.5% më shumë.

Taksat lokale gjenerojnë pjesën më të madhe të të ardhurave vendore me rreth 71% të vlerës totale të tyre. Pas kësaj takse pjesën më të madhe të të ardhurave e zënë ato që vijnë nga taksa mbi pasurinë, afërsisht rreth 4.2 miliard lekë ose 27 % të totalit të të ardhurave.

Rritje të ndjeshme në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka në zërin e taksës së pasurisë, ku rezulton të jetë mbledhur rreth 220 milionë lekë më shumë. Në kuadër të procesit të reformimit të kësaj takse duke ndryshuar legjislacionin dhe ngritur kadastrën fiskale, nga kjo taksë pritet që në vitin 2019 të rriten më tej të ardhurat duke u bërë kështu një zë i rëndësishëm i të ardhurave të njësive të vetëqeverisjes vendore.

Rritja e të ardhurave nga ky burim do t’i sigurojë pushtetit vendor konsolidimin e një burimi të rëndësishëm të të ardhurave dhe sigurisht një mundësi më të madhe për të zhvilluar investime publike në nivel vendor.

Për më tepër, që disa nga bashkitë e madhë ende kanë borxhe për të shlyer.

Regjistri i borxhit të pushtetit vendor
Loading...

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here