Abuzimet/ KLSH: Spitali Amerikan ka ndërtuar pa leje, i gjithë shteti e mbron

Asnjë prej institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e pronës publike dhe interesave të shtetit nuk është vënë në lëvizje, megjithëse Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) ka zbuluar se Spitali Amerikan ka ndërtuar, pa leje, brenda territorit të Spitalit Publik të Traumës, në Tiranë.

Në vitin 2006, Spitali Amerikan mori me qera disa ambjente brenda territorit të Spitalit të Traumës (ish-Spitalit Ushtarak). Por, që prej asaj kohe, siç konstaton KLSH, spitali privat ka zgjeruar kapacitetet e tij infrastrukturore, por pa marrë leje në organet përkatëse.

Pak ditë më parë, Kontrolli i Lartë i Shtetit zbuloi se Spitali Amerikan “për periudhën objekt auditimi 01.10.2015 deri 31.03.2018 i detyrohet SUT (Spitalit të Traumës) qira e papaguar për sipërfaqen e përdorur, rreth 1200 m2 referuar kontratës së datës 28.08.2013, e cila rezulton si më poshtë. Periudha 01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj” thuhet në raport.…

Më tej, në raport thuhet se “Ky subjekt (Spitali Amerikan) përdor … një sipërfaqe prej 222.3 m2, të cilën e ka ndërtuar mbi ambientet ekzistuese të spitalit, për të cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si leja ndërtimore apo kontratë. Po kështu ka ndërtuar dhe një urë lidhëse ndërmjet godinës së tij dhe spitalit, me sipërfaqe 45 m2, ku edhe për të nuk ka dokumente në SUT. Konstatimi ynë bazohet në kartelën e pasurisë bashkëlidhur Certifikatës së pasurisë së datës 07.04.2015, ku përshkruhen 3 objekte pa leje apo ndërtime të paligjshme”.

Raporti i KLSH-së, në formën e shkruar, konstaton probleme të natyrës administrative dhe penale. Por, deri më tani, asnjë prej strukturave shtetërore nuk ka ndërmarrë inisiativën për të vendosur në vend paligjshmërinë. Dhe, në fakt, nuk janë pak institucione dhe struktura që duhet të reagojë.

Së pari, vetë Kontrolli i Lartë i Shtetit, pas konstatimeve të rënda, ka rekomanduar vetëm që të vihet në vend paligjshmëria. KLSH, e cila nuk toleron asnjë zyrtar dhe dërgon për ndjekje penale çdo nëpunës, sado periferik, në rastin e mos-kontrollit të zbatimit të kontratës nga Spitali Amerikan, nuk ka vlerësuar të kallëzojë penalisht personat përgjegjës.

LEXO EDHE  Indeksi 2021/ Shqipëria humb 15 vende në tërheqjen për investime, çalojmë në shërbime financiare

Në vijim, Task-Forca Kombëtare për Mbrojtjen e Territorit, e ngritur në Dhjetor 2013 dhe e drejtuar nga Ministri i Brendshëm, nuk ka konstatuar ndërtimet e paligjshme në një prej qendrave më të rëndësishme spitalore kombëtare. Strukturat e kësaj Task-force, fillimisht të drejtuara nga Saimir Tahiri dhe tashmë nga Fatmir Xhafaj, rezulton se janë të angazhuara në zona, ku nuk ka interesa ekonomike të larta.

Policia e Shtetit, ajo që nuk toleron ndërtimin e një gardhi, dritareje apo muri rrethues, nuk e ka parë që brenda Spitalit të Traumës po kryen ndërtime, të cilat, sipas KLSH-së, rezultojnë pa leje.

Inspektoratit të Mbrotjes së Territorit, i drejtuar prej vitesh nga Dallëndyshe Bici, gjithashtu nuk i ka rënë rruga nga Spitali i Traumës për të parë se aty po ndërtohet pa leje.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si nënshkruese e kontratës me spitalin privat, rezulton se nuk e ka kontrolluar asnjëherë zbatimin e saj. Nëse do të ishin kryer kontrollet periodike, Spitali Amerikan sot nuk do të rezultonte debitor dhe nuk do të kishte ndërtuar pa leje.

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, e cila ka nën administrim Spitalin e Traumës, së bashku me asetet e saj, nuk ka reaguar asnjëherë për bllokimin e hapësirave nga spitali privat.

Prokuroria nuk e ka vlerësuar të arsyeshme të nis një hetim, edhe kryesisht, në bazë të raportit zyrtar të KLSH-së.

E vetmja zgjidhje për këtë paligjshmëri financiare dhe territoriale, jepet në rekomandimet përfundimtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit: “Nga Spitali Universitar i Traumës, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përgjegjëse për administrimin, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e pronarit, të kërkohet zgjidhja e statusit të sipërfaqeve të okupuara nga subjekti “A.H” sh.a., dhe lirimin e ambienteve. Në çdo rast nga SUT duhet të kërkohet arkëtimi i vlerave për sipërfaqet e okupuara nga subjekti “A.H” sh.a”.

Vetëm kaq! E, në rast se nuk ka asnjë reflektim nga strukturat përgjegjëse, siç ka ndodhur deri më tani, çfarë ndodh?PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here