Kandidatja për Kushtetuese/ Pasuri të dyshimta! Asnjë dokument për pronat që zotëron

KPK bëri me dije se problemet e pasurisë së Gurit ishin vënë në dukje që në raportin e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive e Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Sipas këtij raporti gjyqtarja Guri “nuk kishte kryer deklarim të saktë të pasurisë, s’ka burime të ligjshme, ka kryer fshehje e deklarim të … Continue reading Kandidatja për Kushtetuese/ Pasuri të dyshimta! Asnjë dokument për pronat që zotëron