U shkarkua për “vogëlsira”/ KPA synon të shmangë hetimin e Artur Malaj nga SPAK për pasuri të fshehura

Nga Boldnews.al

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shkarkoi pak javë më parë nga detyra gjyqtarin e Apelit Administrativ, Artur Malaj, për probleme me të ardhurat, megjithëse ka anashkaluar shqyrtimin e provave të rëndësishme, të cilat mund ta vendosin subjektin përballë një hetimi penal për “korrupsion” nga Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion (SPAK).

Trupa e shkallës së dytë të Vetingut, e përbërë nga kryesuese Rezarta Schuetz, me relator Sokol Çomo dhe anëtarë Luan Daci, Ardjan Hajdari e Ina Rama votoi unanimisht për shkarkimin e gjyqtarit Malaj, në 24 Dhjetor 2019.

Në vendimin e zbardhur, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka konstatuar se subjekti Malaj ka pamjaftueshmëri burimesh financiare për blerjen e një apartamenti në vitin 2005, si edhe për kursimet familjare, të deklaruara si të siguruara kryesisht nga aktiviteti privat i bashkëshortes së gjyqtarit, si noterë në vitin 2011.

Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në vendimin e tij, rezulton të mos ketë marrë në shqyrtim disa situata rënduese për gjyqtarin Artur Malaj, e konkretisht ata që lidhen me dyshime të ngritura nga Komisioneri Publik për “fshehje të pasurisë” në rastin e një vile 3-katëshe në  Vlorë, qytet në të cilin subjekti ka qenë kryetar gjykate për një kohë të gjatë, si edhe për pasuri të paluajtshme, të regjistruara në emër të personave të lidhur me të.

Të dhënat për “fshehje pasurie”
Gjyqtari Artur Malaj u përfshi në listën e subjekteve që do të kalonin me përparësi në procesin e rivlerësimit kalimtar, për shkak se ai kandidoi për postin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin e tij në detyrë me vendimin e datës 03.08.2018, pasi rrëzoi një seri denoncimesh publike për fshehje të pasurive të paluajtshme, të regjistruara në emër të personave të afërt dhe, në një rast, një vilë 3-katëshe, në emër të një bashkëpunëtoreje të tij dhe për të cilat kishte akuza publike se ishin produkt i korrupsionit.

Pas vendimit për konfirmimin në detyrë, një trupë prej tre vëzhgues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit i rekomandoi Komisionerit Publik ankimimin e këtij vendimi.

Në rekomandim, ndër të tjera, ONM ngre dyshime mbi pronësinë e një objekti 3-katësh në Vlorë. Sipas vëzhguesve ndërkombëtarë, “..përsa i përket vilës në Vlorë, e regjistruar ‘de jure’ në pronësi të shtetases X..X, ish-sekretare e subjektit, bazuar në një seri të dhënash dhe indicjeve të rëndësishme nga institucionet ligjzbatuese, si edhe nga denoncime publike, krijohen dyshime të arsyeshme se subjekti është pronar ‘de facto’ i kësaj pasurie”.

Gjithashtu, ONM kërkoi që të kryhej një verifikim më i thelluar edhe për pasurinë e “personave të lidhur” me subjektin Artur Malaj, pasi “…ekzistojnë dyshime të arsyeshme se burime financiare të subjektit mund të kenë shërbyer për krijimin e pasurive të regjistruara në emrin e tyre…”.

Pas rekomandimit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, si edhe analizës së kryer prej tij, Komisioneri Publik, në 26 Tetor 2018, ankimoi pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vendimin e konfirmimit në detyrë të gjyqtarit Malaj, duke kërkuar shkarkimin e tij.

Në ankimin e Komisionerit përfshihen, ndër të tjera, edhe kërkesa drejtuar Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që të shqyrtojë “dyshimet e arsyeshme” mbi “fshehje pasurie” në rastin e vilës 3-katëshe në Vlorë, si edhe të “personave të lidhur”, për të cilët kishte të dhëna se kishin regjistruar, në emër të tyre, pasuri të krijuara nga financat e gjyqtarit.

“Fshehje informacioni” nga KPK
Rreth 8 muaj pas ankimimit, dhe ndërkohë që Kolegji i Posaçëm i Apelimit nuk e kishte marrë ende në shqyrtim rastin “Artur Malaj”, Komisioneri Publik kërkoi “rivendosjen në afat” dhe “shtesë të ankimimit”, për shkak se ishte vënë në dijeni të një situate të ndodhur më parë, duke përfshirë në një spirale dyshimesh edhe trupën e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) që konfirmoi në detyrë gjyqtarin.

Kërkesa e Komisionerit Publik i referohej faktit të panjohur më parë prej tij, deri në paraqitjen në datën 20.06.2019 nga vëzhguesi ndërkombëtar i ONM-së, të gjetjes se “ka prova të faktit që Komisioni ka kryer analizë financiare për çështjen e rivlerësimit që i përket subjektit Artur Malaj, analizë, e cila është përdorur nga Komisioni, por as Komisioneri Publik dhe as Kolegji nuk e kanë marrë këtë dokument në përmbajtje të dosjes zyrtare të Komisionit”.

Kjo situatë, e cila u pranua për shqyrtim nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, gjithësesi mbeti e pasqaruar për motivet që kanë nxitur Komisionin e Pavarur të Kualifikimit për të mos vënë në dispozicion të Komisionerit Publik dhe ONM-së, të gjithë dokumentacionin e hetimit administrativ.

LEXO EDHE  Shifra tragjike/ Koronavirusi shkakton 889 viktima në 24 orët e fundit në Itali

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në bazë të vendimit të zbardhur për Artur Malaj, nuk rezulton të ketë kërkuar sqarime për këtë “fshehje informacioni” nga kryetarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Genta Bungo (Tafa), e cila ishte njëkohësisht edhe kryesuesja e trupës që vendosi për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit.

“Toleranca” e Kolegjit të Apelimit
Shkalla e dytë e Vetingut, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, zbaton procedurat e shqyrtimit në gjykatat administrative. Ndër të tjera, parashikohet se Gjykata e Apelit (Kolegji i Apelimit në rastin konkret), në vendimin përfundimtar, duhet të japë përgjigje për të gjithë shkaqet e ngritura në ankim (nga Komisioneri Publik, në procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve).

Në rastin e gjyqtarit Artur Malaj, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shmangur zbatimin e këtij parimi, duke “lehtësuar ndjeshëm” pozitën proceduriale të subjektit.

Komisioneri Publik, si në ankimin e tij, ashtu edhe në parashtrimet përfundimtare, ka kërkuar nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që të japë vendim, ndër të tjera, edhe për dyshimet mbi “fshehje pasurie” nga gjyqtari Artur Malaj.

Gjithashtu, siç citohet në vendimin e KPA, “vëzhguesi ndërkombëtar i ONM-së, në datën 28.08.2019, paraqiti pranë Kolegjit në cilësinë e gjetjes gjashtëmbëdhjetë fotografi (të printuara) të një pasurie të paluajtshme të ndodhur në Vlorë” (vila 3-katëshe, shën.red).

Por, siç rezulton nga vendimi i zbardhur, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, megjithëse i përmend si kërkesa/pretendime të Komisionerit Publik, nuk i ka marrë në shqyrtim të dhënat mbi “fshehje pasurie”.

Në vendimin nr. 27, dt. 24.10.2019, Kolegji i Apelimit rezulton se ka kryer një analizë financiare mbi të ardhurat e subjektit Artur Malaj, për çështje që lidheshin me blerjen e një apartamenti në vitin 2008, për të cilin kishte një kontratë paraprake në vitin 2005.

Gjithashtu, në analizë financiare, u përfshinë edhe të ardhurat e bashkëshortes noterë të gjyqtarit Malaj. Në përfundim të kësaj analize, Kolegji i Posaçëm i Apelimit konstatoi se subjekti Artur Malaj kishte pamjaftueshmëri burimesh në rendin e 2-3 milionë lekëve të reja dhe vendosi shkarkimin e tij nga detyra.

Në pjesën arsyetuese, si edhe në dispozitivin e vendimit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit nuk rezulton t’i japë përgjigje pretendimeve të Komisionerit Publik për vilën 3-katëshe, si edhe për pasuritë e paluajtshme në emër të personave të afërt me gjyqtarin Artur Malaj.

Harresë apo tentativë për ta shpëtuar nga SPAK?
Rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve është një proces administrativ. Por, ligji ka parashikuar hapësira se subjektet e rivlerësimit mund të referohen për ndjekje penale, kur ekzistojnë dyshimet për “korrupsion” dhe “fshehje pasurie”.

Dyshimet e ngritura, fillimisht nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit dhe që u formalizuan në kërkesë nga Komisioneri Publik për “fshehje pasurie” nga gjyqtari Artur Malaj, krijojnë premisat për një hetim të mundshëm penal ndaj tij për veprën penale të “korrupsionit”.

Bazuar në amendimet e Kodit të Procedurës Penale, në kuadër të Reformës në Drejtësi, veprat penale kundër korrupsionit janë kompetencë lëndore e Prokurorisë Speciale-SPAK.

Në rastin e Artur Malaj, strukturat e Vetingut, e konkretisht Kolegji i Posaçëm i Apelimit, nuk i marrë në shqyrtim dyshimet zyrtare për “korrupsion” dhe “fshehje pasurie”, duke vendosur shkarkimin e tij vetëm për “pamjaftueshmëri burimesh”.

Duket e pabesueshme që Kolegji i Apelimit të ketë “harruar” shqyrtimin e kërkesave të për dyshimet mbi “fshehje pasurie”, për aq kohë sa Komisionerit Publik i ka artikuluar ato si në shkaqet e ankimit, ashtu edhe gjatë procesit gjyqësor në shkallën e dytë të Vetingut.

Ndjekës të kualifikuar të procesit të Vetingut mbështesin opinionin se kjo “harresë” mund të jetë një tentativë e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për t’i siguruar ish-gjyqtarit Artur Malaj një lloj imuniteti procedurial përballë një hetimi penal të mundshëm.