AKTUALITET

Urdhri i Llallës: Do të zgjedh zv/kryeprokurorin, të ketë 10 vite përvojë

Pas 19 vitesh, në vendin tonë rikthehet pozicioni i zv/prokurorit të Përgjithshëm. Burime të sigurta bënë dje me dije për “Gazeta Shqiptare” se ky post është përcaktuar me ndryshimet ligjore, në kuadër të reformës në drejtësi.

Vendimi është firmosur më datë 29 dhjetor 2016 nga prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla, ndërsa mbledhja për përzgjedhjen e zv/prokurorit të Përgjithshëm do të bëhet brenda javës që vjen. Ndërkaq, mësohet se prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla thërret Mbledhjen e Prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme për të marrë vendimin e saj.

Data, vendi dhe rendi i ditës u njoftohet prokurorëve të paktën tri ditë përpara zhvillimit të mbledhjes dhe shoqërohet nga relacioni përkatës. “Zëvendësprokurori i Përgjithshëm zgjidhet nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme, që plotësojnë kriteret e parashikuara nga ligji. Drejtori i Kabinetit në bashkëpunim me specialistin e Burimeve Njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme përgatisin një relacion me emrat e kandidatëve që plotësojnë kriteret ligjore”, citohet në vendim.

Mbledhja hapet nga prokurori i Përgjithshëm, Llalla dhe me kërkesë të çdo prokurori mund të diskutohet mbi kandidaturat.

Në përfundim të diskutimeve secili prokuror jep mendimin nëpërmjet votimit të hapur për çdo kandidaturë. Kandidatura që ka marrë numrin e më të madh të votave konsiderohet si i rekomanduar nga Mbledhja e Prokurorëve.

Gjithashtu, mësohet se për mbledhjen mbahet procesverbal i përmbledhur, ndërsa Prokurori i Përgjithshëm zgjedh zv/prokurorin e Përgjithshëm, në përputhje me nenin 39 të ligjit 97/2016. “Mendimi i mbledhjes së prokurorëve nuk është i detyrueshëm për Prokurorin e Përgjithshëm. Ngarkohet me zbatimin e këtij vendimi drejtori i Kabinetit në Prokurorinë e Përgjithshme”, shkruhet më tej në vendimin që mban firmën e kryeprokurorit.

KRITERI

Në nenit 39 të ligjit 97/2016, në pikën 3 thuhet se “Zëvendësprokurori i Përgjithshëm zgjidhet brenda 30 ditëve nga emërimi i Prokurorit të Përgjithshëm, nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme me të paktën 10 vite përvojë si prokuror dhe që janë vlerësuar “shumë mirë” në tre vlerësimet e fundit të performancës etike dhe profesionale”.

Po ashtu, në këtë nen thuhet se zv/ prokurori i Përgjithshëm emërohet nga Prokurori i Përgjithshëm, për një mandat 2­vjeçar me të drejtë riemërimi, pasi ka marrë mendimin e mbledhjes së prokurorëve të prokurorisë.

Në rast se zv/ prokurori i Përgjithshëm ka pengesë në ushtrimin e detyrave të tij ose për çfarëdo arsye pushon së vepruari si prokuror në atë prokurori, ai zëvendësohet nga prokurori i Përgjithshëm, sipas kritereve të përcaktuara në pikën 3 të këtij neni.

DETYRAT

Zv/prokurori i Përgjithshëm përfaqëson Prokurorinë e Përgjithshme, në mungesë dhe me autorizim të prokurorit të Përgjithshëm ose kur vendi i tij është përkohësisht i lirë. Ai kryen vetëm detyrat që janë të nevojshme, si: a) për funksionimin e Prokurorisë së Përgjithshme, prokurorive pranë gjykatave të juridiksionit të përgjithshëm dhe Policisë Gjyqësore; b) për përfaqësimin e prokurorisë me të tretët.

FAKSIMIL-153x280

Gazeta Shqiptare

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Te Fundit

To Top